Desatero přikázání kalisteniky

Shybu zdar a nejenom jemu. 

 

 

Na začátek bych rád uvedl, že tento článek nemá v úmyslu zesměšňovat či urážet víru v jakákoliv božstva, jedná se o literárně - sportovní hříčku :) Odlehčený způsob, jak podat  nejdůležitější sdělení. 

 

Bylo nebylo, v dávných dobách neexistovalo, že by lidé fyzický trénink praktikovali bezhlavě a netechnicky. Těla se posilovala samotnou prací nebo cíleně pro boj a války. Fyzická příprava sloužila atletům, kteří však vítězstvím dosahovali především cti a uznání, ale za hranicí vesnice či města již o nich nikdo nevěděl. Neměli krabičky na výrobu a úpravu fotek, nebyli hnáni zaslepeným egem a trénovali trpělivě, protože čas tehdy plynul, jak je třeba. 

 

 

Uplynuly však věky a božstva si povšimnula, že se v chování lidí něco změnilo. Najednou se většina z nich začala trýznit tělesným tréninkem bez jakékoliv koncepce, postrádaje uměřenost, vytrvalost a trpělivost. Smyslu pozbyla vyváženost a práce na slabých stránkách. Lidé, hnáni egem a nekonečným zásobníkem externí vizuální motivace, zběsile přetěžovali jednu stránku kondice a síly, a zároveň zcela ignorovali jinou. Pod vidinou povrchních a krátkodobých cílů porušovali pravidla, která nevymyslel nikdo jiný sama Příroda. 

 

 

Božstva kladná, sídlící spíše nahoře, jsou z povahy lepší v pozvedech a přesunech volné váhy - když se snaží odspodu přitáhnout duše vzhůru, avšak i oni musí při návratu z občasných návštěv povrchu zemského tahem překonávat hrozné výšky. Zatímco božstva podsvětní se musí vzhůru vytahovat neustále - jsou to rození shybaři! Zároveň však, tisíc a milionkrát sraženi k povrchu říše podzemní, jsou odborníky na horizontální tlaky od prachem pokryté půdy pekelné. 

 

A někde mezi nimi stojí boží syn Atlas, král výtlaku nad hlavou :)

 

 

Jeden bez druhého nemohou existovat, a proto, znechuceni lidmi, seslali na ně, možná už naposledy, moudro v podobě DESATERA. Nuže, slyšte! 

 

 

1) No kipping!!! Na hrazdu nepatří kipping, tedy dopomoc nohami, pokud je tvým cílem síla a mobilita. Nevyužívej hybnosti (momentum) a setrvačnosti, jsou to falešní přátelé. 

 

2) Základem jsou sdružené cviky, tedy všechny, které zapojují více svalových skupin dohromady. Kolem nich postav svůj trénink.

 

3) Plný rozsah pohybu. Částečná opakování mají svůj smysl v jistých případech, například jako doplňkový cvik při tréninku nového pohybového vzorce, ale obecně musí být trénink postaven na plném rozsahu u všech cviků, kde to neohrožuje zdraví. 

 

4) Zařazuj izometrii. Statická držení jako horní fáze u shybů, přechodová fáze muscle-upu, spodní fáze kliků, dřepů. Levery, příprava na planche. 

 

5) Pro budování hrubé síly používej 1-5 opakování v sérii. Síla si žádá vysokou intenzitu a zátěž CNS. 

 

6) Pro budování svalového objemu s vlastní vahou budeš potřebovat vyšší opakování a hodně sérií

 

7) Dodržuj dostatečné pauzy mezi sériemi pro sílu - 3 až 5 minut, i izometrii - 1 až 3 minuty. Výjimkou mohou být cluster a drop sety. 

 

8) Přestaň neustále zkoušet svá maxima a zkoušet věci, na které silově nemáš. Prověrka maximálního výkonu se dělá jednou za dlouhý čas po ukončeném přípravném cyklu a dostatečném odpočinku.

 

9) Nikdy nepřestávej pracovat na síle a mobilitě lopatek, je to klíč je všemu. 

 

10) Trénuj nohy i celou spodní polovinu těla. Zepředu i zezadu. 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Bonusové přikázání toho nejrudějšího satanáše: 

 

11) na olympijské ose nebo jiné čince není nic špatného. Největší síla vzniká z kombinace obou světů.

 


 

Někdy to není o tom přinášet šokující novinky, ale zopakovat notoricky známé pravdy jinou formou pomůže tomu, aby se navždy uložili v hlavách nás všech.

 

NEZAPOMEŇ, ŽE ABY SES POSUNUL KUPŘEDU, JE NĚKDY NEZBYTNÉ UČINIT KRŮČEK ZPĚT. 

 

V pravdě zdar!