Vstupní fyzické testy do Armády České Republiky

V poslední době jsme se ponořili do tabulek fyzických testů pro různé světové armády. V tomhle článku se podíváme na Vstupní testy do Armády České Republiky. Nejedná se o testy při klasickém výročním přezkoušení ale o testy vstupní.

 

Test je rozdělen do čtyř fází v těchto disciplínách:

  • Sed-leh
  • Klik-vzpor (pouze muži)
  • Skok daleký z místa
  • Sálový test W170 na rotopedu

 

Sálový test W170 na rotopedu - je stanovení výkonu, který je testovaná osoba schopna provádět při srdeční frekvenci 170 za minutu (na bicyklovém ergo metru) [W]; pro interindividuální hodnocení je vhodné výkon přepočíst na kg hmotnosti [W/kg]; hodnoty nepřímo ukazují na míru adaptace především kardiovaskulárního systému na vytrvalostní výkon. 

 

V zásadě se tímto jednoduchým testem nahrazuje vytrvalostní běh na dráze.

 

 

 

 

 

Na klasické výroční přezkoušení pro Armádu České Republiky se podíváme opět v dalším článku.