Jak se anglicky řekne shyby: Slovník fitness výrazů

Změřili jste svou rozhodnost a ​fitness cíle se ⁣blíží, ale fitness slovník v⁤ angličtině se vám ještě docela vyměnil? Nevadí! V našem článku ‌najdete přehledný slovník fitness výrazů, který vám pomůže osvěžit svou angličtinu a posunout se blíže k vašemu cíli.
Úvod do světa​ fitness výrazů: Jak se anglicky řekne shyby?

Úvod do světa fitness výrazů:‌ Jak se anglicky řekne shyby?

Jestliže se zajímáte o fitness svět, jste na správném místě! V dnešním článku vám představíme úvod do světa fitness výrazů a ⁣zaměříme se na jeden konkrétní termín -‌ "shyby".

Shyby⁤ jsou výborným cvičením, které posilují‌ svaly horní části těla. ​Můžete je provádět na hrazdě, travě či jiném vhodném místě. A jak se řekne shyby anglicky? Správně se tento termín překládá​ jako "pull-ups". Věděli jste to?

Pull-ups jsou cvikem, který‍ se zaměřuje na ​zpevnění svalů zad, ramen ⁢a‍ břišních svalů.⁣ Při provádění shybů je důležitá správná technika a postavení těla. Ujistěte se, že máte pevné uchopení na hrazdě⁢ a ⁤že vaše záda jsou rovná. Poté začněte tahat⁢ tělo nahoru, až⁢ se hlava dostane nad úroveň hrazdy. Při poklesu⁤ se vraťte do výchozí‌ polohy, ale nedejte se unést pohybem a udržte ‌si plynulost a kontrolu.

Doufáme, že vás tento úvod do světa fitness výrazů a informace o shybech​ zaujaly. Pokud máte zájem o další fitness tipy a rady, zůstaňte naladěni ​na našem blogu. Ve vědomí tělesného a duševního zdraví je důležité vzdělávat se a posouvat své ⁣hranice.⁢ A vy můžete začít právě tímto cvičením⁢ – shyby!

Důležité fitness fráze: Jak se anglicky ⁢vyjádřit v posilovně?

Důležité fitness fráze: Jak se anglicky vyjádřit v posilovně?

Anglické fitness fráze:⁢ Překlad posilovacích výrazů ⁢do angličtiny

Pokud plánujete navštívit ‌posilovnu nebo se začínáte věnovat fitness, je užitečné znát základní anglické fráze spojené s cvičením. Zde je seznam důležitých⁤ fitness frází, které vám pomohou⁣ porozumět a komunikovat s ostatními ve ⁤fitness centru.

 1. "Shyby" – anglicky se děsivějí​ jako "pull-ups". Tento ⁤cvik posiluje hlavně svaly zad a ramen.

 2. "Přítahy na stroji" – tento cvik se v angličtině nazývá "lat pulldowns". Jedná⁢ se o posilování svalů zad a ramen ⁢pomocí sedícího stroje.

 3. "Dřepy" – v ⁢angličtině se říká "squats". Dřepy jsou skvělým cvičením pro posílení nohou a hýždí.

 4. "Výpady" – anglicky se řeší jako "lunges". Přednáška na jedné noze posiluje nohy a zlepšuje rovnováhu.

 5. "Zdvihy štangy" – v angličtině ⁤se říká "barbell deadlifts". Tento cvik posiluje celé tělo, zejména dolní část zad a nohou.

 6. "Bicepsové zdvihy" – ⁤toto cvičení nazýváme "bicep curls" v angličtině. ‍Je to skvělý způsob, jak posílit svaly bicepsů.

 7. "Břišní kroužky" ‍- anglický ekvivalent pro toto cvičení je "Russian twists".⁣ Pomáhá posílit⁢ břišní svaly a zlepšit stabilitu.

Znalost těchto anglických frází vám ​umožní efektivně a přesně komunikovat se s ostatními návštěvníky posilovny a‌ trenéry.‌ Jestliže se vám zdá seznam příliš dlouhý,​ zkuste si zapamatovat alespoň pár základních termínů přímo souvisejících s vaším‍ tréninkem.

Slovník pro posilování: Seznam anglických termínů v fitness

Vysvětlení anglických termínů v fitness může být skutečným zádrhelem, ale nebojte se! Ve slovníku fitness výrazů najdete všechny potřebné termíny, abyste se mohli cítit pohodlně a sebevědomě v posilovně.​ Zde je seznam‌ vybraných anglických výrazů a jejich vysvětlení:

 1. Shyby​ (Pull-ups):‌ Jeden z nejúčinnějších cvičení pro posílení horní části těla.⁣ Při shybech se zavěsíte na tyč a ⁢zvednete se, dokud ⁢se‍ brada nedotkne⁤ tyče. Cvičení zaměřené především na ⁣svaly zad, ramen a bicepsů.

 2. Dřepy (Squats): Základní cvik pro rozvoj silných nohou a hýždí. Stoupněte si s ‍nohama⁢ ve šířce boků, pokrčte kolena a spusťte se do polohy, ⁢kdy jsou vaše stehna téměř vodorovně s podlahou. Poté se vraťte do výchozí pozice.

 3. Výpady (Lunges): Skvělý cvik na ⁢rozvoj síly v nohách a zlepšení rovnováhy. Stoupněte si vzpřímeně, udělejte krok vpřed s jednou nohou a pokrčte koleno⁢ druhé‍ nohy ⁤směrem k podlaze. Poté⁢ se vraťte do ‌výchozí ​pozice a opakujte s druhou ⁢nohou.

 4. Bench press (Bench press): Cvičení pro posílení hrudní,⁤ ramenních ⁢a tricepsových svalů.​ Lehněte si na lavičku s odrazovým rámem a​ otočte​ se‍ směrem k odrazovému rámu. Natáhněte ruce a zvedněte tyče z rámu, snižte a zvedněte ji nad srdce, dokud nejsou paže téměř rovné. Poté se vraťte do výchozí pozice.

Pamatujte si, že správný postoj a technika‌ jsou klíčové pro ⁣účinné provádění těchto cviků. S tímto slovníkem fitness výrazů se ⁤stanete expertem na anglické pojmy v posilovně a budete moci plynule komunikovat ‌s ‌instruktory a dalšími cvičenci. Takže vyražte do posilovny, posilujte a​ získávejte sílu s jistotou a samozřejmostí!
Jak správně říkat fitness termíny: Anglický‌ slovník pro cvičení

Jak správně ⁤říkat fitness termíny: Anglický slovník pro cvičení

Máte⁣ rádi cvičení, ale občas se‌ zaseknete, ⁤když potřebujete ​říct anglický fitness termín? Nezoufejte! ‌S naším slovníkem fitness výrazů v angličtině už nebudete tápat. Pokud například potřebujete o cvičení šplhat na nějakou tyče, to se anglicky řekne​ "pole⁤ climbing". Další užitečný termín, který by vás‍ mohl zajímat,‌ je "barbell", což znamená činku.

V našem slovníku najdete‌ také‌ výrazy spojené ​se cvičením na posilovacích strojích. Například "leg press", kterým se označuje cvik na stroji na posilování nohou. Pokud se ale spíše zaměřujete na cvičení s ​vlastní váhou těla, mohlo by vás potěšit,⁣ že shyby ⁢se anglicky řeknou "pull-ups".⁢

Máme tu pro vás také unikátní seznam výrazů, které můžete použít při cvičení ve fitness studiu. Zkuste využít ⁤slovní spojení "dumbbell ‌press",⁣ což představuje přítahy s jednoručkami. A pokud se ​chcete posilovat na lahvičkách, pak vězte, že se tomu říká "bottle weight exercise". Využijte našeho slovníku, naučte se správně vyslovovat anglické fitness termíny a nechte to ostatní na nás!
Používejte správné výrazy: Slovník fitness termínů ​v ‍angličtině

Používejte správné výrazy: Slovník fitness termínů v​ angličtině

Pokud ‌jste se někdy ocitli ve ​fitness centru a ⁣neměli tušení, jak se‌ anglicky řekne⁤ shyby, nebo jste nepochopili některé další výrazy spojené s cvičením, máme pro vás slovník fitness⁢ termínů v⁣ angličtině. Přinášíme‍ vám‌ výklad nejběžnějších pojmů, které vám pomohou lépe ⁣se orientovat ve světě fitness a zlepšit vaše porozumění angličtině v těchto souvislostech.

Fitness termíny:

 • Shyby (Pull-ups): Jde o ⁢cvik, při ‍kterém se držíte na hrazdě a ​zvedáte svou tělesnou hmotnost pomocí síly svalů. Někdy se tomuto⁣ cviku‍ také říká „chin-ups“.
 • Výdrže (Planks): Jsou cviky, při ⁤kterých udržujete tělo vodorovně⁣ nad podložkou, na předloktích a špičkách nohou. Cvičíte přitom především svaly břicha a hýžďové svaly.
 • Dřepy (Squats): Jedná se o základní cvik pro posilování stehenních‌ svalů.⁣ Při⁢ dřepech se spouštíte dolů‌ do sedu a znovu se​ vracíte do stojící pozice.

Tyto jsou jen některé z výrazů, které⁢ byste mohli potkat ve fitness prostředí. S ‌tímto slovníkem budete lépe připraveni na cvičení v anglicky hovořícím prostředí a nebudete se ztrácet ve výkladu instruktora. Fitness je skvělý způsob, jak se udržovat ve formě a zlepšovat své zdraví. Ať⁢ už se vydáte do ⁢posilovny nebo zvolíte cvičení doma, tato slovní​ zásoba vám pomůže ⁣porozumět návodu a cvičit správně!

Základní výrazy v fitness: Jak česky říkat anglickému⁢ slovníku

Chystáte se do posilovny a chcete se seznámit s⁣ některými základními ​výrazy v angličtině, které‌ se běžně vyskytují ve fitness světě? V tom případě jste na správném místě! V tomto článku se podíváme na některé z nejoblíbenějších ‍anglických ‍slov,‌ které se používají v posilovně. Takže, začněme!

1. Shyby (pull-ups) – Tento cvik je skvělý pro posílení horní‍ části těla, zejména svalů zad, ramen a‌ bicepsů. Při shybech se zavěsíte na hrazdu a⁢ zvedáte tělo pomocí síly vašich paží, dokud se brada nedotkne hrazdy. Jedná se o náročný cvik, ⁣který vyžaduje pevnou sílu a kontrolu.

2. Výpady (lunges) – Výpady ‌jsou skvělým cvikem pro posílení stehenních svalů a zadních svalů stehen. Postavte se rovně, pak dopředu udělejte velký krok, přičemž‌ se ohnete ve ⁤v kolenou tak,‍ aby dolní část nohy byla téměř ⁢vodorovná ke zemi. Poté‌ se vraťte zpět do⁣ výchozího​ postavení a opakujte. Výpady mají mnoho variant, jako jsou boční, dráhové, nebo vykročení dozadu a lze je provádět buď s vlastní vahou, nebo s‌ doplňovacími zátěžemi.

3. Plank (plank) -⁢ Plank je cvik, který posiluje hlavně svaly ⁣břicha, ale také ruce, nohy a ⁢záda. Položte se na podložku na břicho, poté se opřete o předloktí a špičky nohou. Držte napnutý trup a tělo by‍ mělo‍ být v rovné linii od hlavy ​až k patám. Plank​ je skvělý ‍cvik pro posílení svalů břišního lisu a zlepšení stabilizace těla.

Doufáme, že vám tato malá ukázka pomohla se seznámit s některými základními anglickými výrazy ve fitness světě. Pokud chcete vědět více, podívejte se na naše další články, kde vysvětlujeme další fitness pojmy a cviky. Nezapomeňte, že bezpečnost a správná technika jsou v posilovně velmi ‌důležité, takže‍ se vždy ujistěte, že cviky ‍provádíte správně a bez přílišného namáhání těla.
Získávejte znalosti: Jak se naučit anglické výrazy v posilovně

Získávejte znalosti: Jak se naučit anglické výrazy v posilovně

V posilovně se často setkáváme ⁤s různými anglickými výrazy, ⁣které ne vždy dokážeme ⁢okamžitě přeložit⁣ do češtiny. Pokud se chcete zdokonalit ve své angličtině a lépe porozumět výrazům, které se ve fitness prostředí používají, neohrozit tím svou bezpečnost a ‍získat také trochu⁣ sebevědomí, připravili jsme pro vás tento slovník fitness výrazů.

1. Shyby (Pull-ups)
​- Shyby‌ jsou cvičení, při⁣ kterém visíte​ na horizontální či různě skloněné tyči a⁤ zvedáte celé tělo směrem‌ nahoru. Tento⁢ cvik posiluje především ‌svalové skupiny v zádech a ramenech.
‌ – Varianty shybů: stahování širokých, úzkých nebo neutrálních chvatů, asistované shyby s gumou nebo podkolenkou.

2. Dřepy (Squats)
​ -‍ Dřepy jsou základním cvikem⁤ pro posílení svalů nohou. Při dřepech se postavíte do širokého roznožování, spodní část těla se co nejvíce ⁤svažuje dolů ⁢a následně‌ se zvedá zpět nahoru. Dřepy ‍mohou být prováděny s vlastní vahou nebo s dalšími zátěžemi (např. kettlebellem, ​činkami).
‌ – Varianty dřepů: dřepy na lýtkový svěrák, pistolové dřepy, dřepy s přítahem ​činek.

3. Břišní krouhy (Ab Crunches)
– Břišní krouhy jsou cviky zaměřené ​na posílení svalů břicha. Při tomto cviku se‌ leží na zádech, nohy jsou pokrčené a ruce položené za hlavou.⁣ Snažíte​ se dotknout​ lokty jednoho ramene​ k číslu druhého ramene, rotací trupu. Tím dochází ke ⁢kontrakci ⁣břišních svalů.
⁣ – Varianty břišních krouhů: stabilizované břišní krouhy na gymnastické míči, břišní krouhy na posilovací lavici.

Seznámení se s těmito anglickými výrazy vám pomůže lépe porozumět pokynům instruktora, správně provádět cviky a správně se pohybovat v posilovně. Nebojte se ptát i ostatních zkušenějších cvičenců na ‌radu či​ význam neznámých výrazů. Získání znalostí v angličtině vám otevře dveře do světa fitness⁣ a umožní vám komunikovat v této ⁣oblasti s větší jistotou. Doufáme, že tento článek vám pomohl přiblížit si anglické výrazy ⁢v fitness. Nezapomeňte, že správná forma a technika jsou klíčové pro úspěch.

Schyby.cz

Shyby.cz, váš průvodce světem fitness a zdravého životního stylu. S vášní pro pohyb, wellness a zdraví, se snažíme sdílet užitečné rady, tipy a inspiraci, která vám pomůže na cestě k silnějšímu a šťastnějšímu já. Sledujte nové články a buďte součástí naší zdravé komunity.

Napsat komentář

🛡Získejte více energie a podpořte své tělo přirozeně!
Nenechte si ujít tuto speciální nabídku! Pouze nyní máte jedinečnou příležitost získat 30denní zásobu vitamínu K2 a Ženšenu. Udělejte první krok k podpoře zdraví.
Cítíte se unaveni?
Nebojte se udělat první krok k podpoře zdraví. Vyzkoušejte nyní bez rizika - 30denní zásoba čeká!
🛡Získejte více energie a podpořte své tělo přirozeně!
Nenechte si ujít tuto speciální nabídku! Pouze nyní máte jedinečnou příležitost získat 30denní zásobu vitamínu K2 a ŽenšenuUdělejte první krok k podpoře zdraví.
Cítíte se unaveni?
Nebojte se udělat první krok k podpoře zdraví. Vyzkoušejte nyní bez rizika - 30denní zásoba čeká!